Praca jako operator żurawi to obrośnięte wieloma mitami zajęcie, którego może podjąć się w zasadzie każdy. Teoretycznie nie istnieją bowiem żadne, wyjąwszy dość oczywistą konieczność wykazania pewnych predyspozycji fizycznych oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych, ograniczenia, które miałyby uniemożliwiać pracę w tego typu zawodzie. W praktyce jednak wygląda to nieco inaczej… Otóż podejmując się takiego zajęcia, trzeba liczyć się z tym, że wymagać ono będzie dużej odporności na działanie pod presją czasu, umiejętności dużego opanowania nerwów oraz – przede wszystkim – braku lęku wysokości. Osoba podejmująca kurs operatora żurawia musi się przygotować na pracę na około 50–100 metrach, co może niektórych odstraszyć. Zarówno podczas nauki, jak i późniejszej pracy należy się także wykazać ogromną dokładnością, ponieważ to od niej zależeć będzie nie tylko powodzenie przeprowadzanych operacji, ale też w dużej mierze bezpieczeństwo innych pracowników budowy.

Jak zdobyć odpowiednie uprawnienia?

Szkoleniem operatorów żurawi zajmują się specjalne firmy, których usługi bez trudu znajdziemy w sieci. Pamiętać jednak warto, żeby nie zapisywać się na pierwszy lepszy kurs, lecz gruntownie przemyśleć sprawę. Dobrze jest poszukać opinii na temat danej firmy, a także zorientować się w kosztach oraz pakietach przygotowanych przez wybrane przedsiębiorstwa. Musimy wiedzieć także, jakiego certyfikatu potrzebujemy: IŻ czy IIŻ. Jeden z nich uprawnia do operowania żurawiami wieżowymi, drugi – pozostałymi, czyli przenośnymi przewoźnymi, stacjonarnymi oraz samojezdnymi. Kiedy już zdecydujemy się na konkretne szkolenie, powinniśmy zapisać się na kurs, który podzielony jest na część teoretyczną, praktykę oraz część egzaminacyjną. Co istotne, każdy operator żurawia kurs musi odbyć tylko raz w życiu, ponieważ ma on charakter bezterminowy. Oznacza to, że po uzyskaniu certyfikatu osoba kończąca szkolenie uprawniona jest dożywotnio do operowania żurawiami nie tylko w kraju, a również na całym świecie.

Gdzie szukać pracy, zdobywszy uprawnienia?

Nietrudno się domyślić, że operatorzy żurawi znajdują najczęściej zatrudnienie na różnego rodzaju budowach. Również dość oczywiste jest podejmowanie przez nich pracy za granicą, o czym decydują znacznie lepsze od krajowych warunki finansowe. Nie wszyscy jednak są gotowi na wyjazd do innego państwa – jednych pracowników zatrzymuje chęć pozostania z własną rodziną, innych strach przed nieznanym lub brak znajomości języka. Nie oznacza to jednak, że nie znajdą oni zatrudnienia tutaj. Pamiętać warto w takim wypadku o tym, że wiele firm oferujących prowadzenie kursów zapewnia także swoim kursantom miejsca zatrudnienia. Warto wziąć to pod uwagę, wybierając przedsiębiorstwo, z usług którego zamierzamy skorzystać. Co istotne, dynamicznie rozwijający się rynek deweloperski nieustannie potrzebuje rąk do pracy, dlatego żaden operator żurawi nie musi się martwić o miejsce zatrudnienia. Z pewnością każdy z nich nie tylko znajdzie pracę, ale też będzie mógł liczyć na bardzo atrakcyjne zarobki.